Skip to content

Dimecres, 10 de maig de 2023

Ni un dia sense música! Músiques per la Barcelona del segle XVIII

Obres musicals inèdites del fons de música de la Universitat de Barcelona, del fons de música de la Catedral de Barcelona i del fons de música de la Basílica de Santa Maria del Pi.

PROGRAMA

—Sonata en forma de recitado y Aria [per a tecla]. Anònima.
—Rondo [per a tecla]. Fra Joaquim de Jesús Maria Josep (1778-1839).
—Sonata para Clarines [per a tecla]. Fra Joaquim de Jesús Maria Josep (1778-1839).
—Vocem meam audi. Anònima (s. XVIII). Arioso per a tenor i baix continu, fragment del motet Clamavi toto corde meo.
—Caro mea. Anònima (s. XVIII). Aria da capo a solo amb dos violins, violoncel i baix continu (orgue positiu).
—Dulce lignum. Josep Picanyol (actiu entre 1711 i 1751. Motet a solo amb dos violins, violoncel i baix continu (orgue positiu).
—Dulce lignum. Josep Pujol (actiu entre 1738 i 1787). Motet a solo amb dos violins, violoncel i baix continu (orgue positiu).
—Cantate Domino. Josep Pujol (actiu entre 1738 i 1787). Motet a solo amb dos violins, violoncel i baix continu (orgue positiu).
—Amavit eum Dominus. Francesc Queralt (1740-1825). Motet a solo amb dos violins, violoncel i baix continu (orgue positiu).
—Pastorela por Navidad [per a tecla]. Anònima.
—Sonata en Fa major [per a tecla]. Fra Joaquim de Jesús Maria Josep (1778-1839).
—Simfonia en Fa major [arranjament per a tecla]. Carles Baguer (1768-1808).

Organitza

Arquebisbat de Barcelona, Universitat de Barcelona, Basílica de Santa Maria del Pi